Our Services/Payments(فارسی)

خدمات ما/ هزینه ها/ نحوه پرداخت

خدمات شرکت ما از ثبت شرکت و بررسی ایده به همراه مشتری آغاز می شود و تا راه اندازی بیزنس شما ادامه خواهد یافت. تهیه بیزینس پلان، برنامه های مالی و توسعه ایده از جمله خدمات دیگر شرکت ما می باشد.

اطلاعات بیشتر و فرم درخواست.

 *توجه!

شما هیچگونه مبلغ اضافه پرداخت نخواهید کرد. تمامی هزینه ها بر اساس لیست قیمتها و ساعات کاری انجام گرفته برای پرونده شما می باشد.

هزینه ها در چندین نوبت توسط متقاضی پرداخت میگردد و در صورت عدم موفقیت هزینه های متقاضی بعد از کسر هزینه های غیرقابل بازگشت مسترد میگردد.

مراحل دریافت اقامت توسط ما

1.مطالعه دقیق اطلاعات:

اقامت سوئد از طریق تاسیس شرکت و مزایای ثبت شرکت در سوئد و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در سوئد.

2.انتخاب نوع شرکت

3. پر کردن فرم درخواست

4. بررسی درخواست شما توسط کارشناسان مجرب

5. ثبت شرکت . وب سایت . تهیه بیزنس پلان . خدمات حسابداری. بسته به نوع قرارداد.

6.همکاری در تهیه مدارک مورد نیاز اداره مهاجرت

7.ادامه همکاری بعد از مهاجرت, تهیه مسکن و غیره.

هزینه ها

 *مرحله اول پرداخت:

معادل 30 درصد هزينه کل دريافت اقامت که برای پرداخت به اداره ماليات و اداره ثبت شرکتها و ساير ادارات استفاده خواهد شد. + پرداخت هزينه های حسابداری شرکت شما در صورتی که پکيج کامل درخواست گردد در اينصورت 1000 دلار هزينه های حسابداری شرکت شما و ثبت حسابدار اضافه خواهد شد.

*مرحله دوم پرداخت:

پس از آماده شدن و تحویل مدارک شامل وبسایت کاری. ثبت شرکت و بیزنس پلان توسط شرکت
اين پرداخت پس از ثبت شرکت شما و بيزنس پلان و بوجه پلان و وبسايت کاری لازمه برای بيزنس پلانتان و پر کردن فرمهای اقامتی کليه اعضای خانواده و قبل از درخواست اينترنتی و تحويل کد رهگيری انجام ميگيرد. توجه شود که مرحله مصاحبه شما مرحله آخر و برای گرفتن کارت اقامتيتان ميباشد.

آماده کردن پلان کاری توسط کارشناسان حرفه ای آشنا با اداره مهاجرت سوئد.

*مرحله سوم پرداخت:

معادل 40 درصد هزينه کل پس از دريافت کارت شما دريافت ميگردد.

** هزینه های غیرقابل بازگشت

برنامه کاری + برنامه مالی

ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت

وبسایت کاری

فرمهای اقامتی

***در صورت عدم موفقیت پرونده بعلت ضعف مدارک تهیه شده توسط متقاضی از جمله مدارک تحصیلی. کاری. مدارک زبان. مدارک ساپورت مالی و غیره متقاضی موظف است تمامی پرداختهای خود به شرکت را تکمیل نماید.